Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Thông tư số 05/2021/TT-BTP hướng dẫn luật sư thay thế thông tư 17 và 02
BỘ TƯ PHÁP ________ Số: 05/2021/TT-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc..
Thông tư số 06/2018 hướng dẫn xử lý tội phạm dưới 18 tuổi
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi   Căn cứ Bộ luật Tố tụng ..
Thông tư số 46/2019/TT-BCA quy định quyền bào chữa của luật sư
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 LIÊN QUAN..
Thông tư số 47/2019/TT-BTC lệ phí đăng ký doanh nghiệp
  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn..
Thông tư số 10/2018/TT-BCT hướng dẫn nghị định 40/2018 bán hàng đa cấp
THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh    ..
Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT tốc độ và khoảng cách an toàn xe cơ giới
THÔNG TƯ Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ __________..
Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC xét xử hình sự có người dưới 18 tuổi
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ CÓ NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TÒA GIA ĐÌNH V&A..
Thông tư số 34/2017/TT-BCA thân nhân gặp người bị tạm giữ, tạm giam
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, NGƯỜI BỊ TẠM GIAM GẶP THÂN NHÂN; NHẬN QUÀ; GỬI, NHẬN THƯ, SÁCH, BÁO, TÀI LIỆU Căn cứ Luật ..
Thông tư số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CƠ SỞ GIAM GIỮ VỚI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆN KIỂM SÁT CÓ THẨM QUYỀN KIỂ..
Thông tư số 09 /2014/TTLT-BTP- TANDTC- VKSNDTC- BTC về vi bằng
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội Căn cứ Luật Thi ..