Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg hệ thống ngành nghề kinh doanh
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM   Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thống kê ng&a..
Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 Bộ luật Hìn..
NGHỊ QUYẾT Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại t&ig..
Quyết định số 20/2016/NQ-HĐND về phí, lệ phí tại Hà Nội
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH THU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND THÀNH PHỐ ..
Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn các tội phạm về bảo hiểm
NGHỊ QUYẾT Hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo ..
Quyết định số 1319/QĐ-BTP cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc Bộ tư pháp quản lý
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA CÁC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRONG CÁC LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ T..
Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn tội rửa tiền
NGHỊ QUYẾT Hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền ––––––––––––––&n..
Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn điều 234, 244 bộ luật hình sự
NGHỊ QUYẾT Hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, h..
Quyết định 27/2018/QĐ-TTg hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thống kê ngày 23 ..
Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP về án treo thay thế 01/2013
NGHỊ QUYẾT Hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo _______________________________ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN D&Acir..
Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP về tha tù trước thời hạn
NGHỊ QUYẾT Hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện _______________________________   ..