Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại
Phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại. Hợp đồng là văn bản pháp lý thiết yếu cho các hoạt động trong đời sống và đặc biệt trong ..
Những việc luật sư không được làm
NHỮNG ĐIỀU LUẬT SƯ KHÔNG ĐƯỢC LÀM.   1. Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng vụ việc (bao..
Các trang thông tin điện tử phải xin cấp phép
Các trang thông tin điện tử phải xin cấp phép.   a) Trang thông tin điện tử tổng hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. Các t..
Các trang thông tin điện tử không phải cấp phép
Các trang thông tin điện tử không phải cấp phép.   a) Trang thông tin điện tử nội bộ quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày..
Phân loại trang thông tin điện tử theo nghị định số 72/2013/NĐ-CP
Phân loại trang thông tin điện tử theo nghị định số 72/2013/NĐ-CP.   Trang thông tin điện tử được phân loại như sau: 1. Báo điện tử dưới hình ..
Trang tin điện tử, mạng xã hội trực tuyến
Trang tin điện tử, mạng xã hội trực tuyến.   1. Thông tin tổng hợp là thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, nhiều loại hình thô..
Vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị phạt 30 triệu đồng
Vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị phạt 30 triệu đồng.   Theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 174/NĐ-CP. Phạt tiền từ 20.00..
Đốt vàng mã không đúng nơi quy định bị phạt tới 500.000 đồng
Đốt vàng mã không đúng nơi quy định bị phạt tới 500.000 đồng.   Theo quy định tại 158/2013/NĐ-CP. 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 ..
Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không đúng bị xử phạt 20 triệu đồng
Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không đúng bị xử phạt 20 triệu đồng.   Theo quy định tại Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP. Vi phạm quy định về trang thông..
Việc gặp thân nhân, người bào chữa của người bị tạm giữ, người bị tạm giam
Việc gặp thân nhân, người bào chữa của người bị tạm giữ, người bị tạm giam.   1. Người bị tạm giữ được gặp thân nhân một lần trong thời gian tạm giữ, một..