Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại
Phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại. Hợp đồng là văn bản pháp lý thiết yếu cho các hoạt động trong đời sống và đặc biệt trong ..
So sánh công ty hợp danh và công ty cổ phần
So sánh công ty hợp danh và công ty cổ phần. Công ty hợp danh và công ty cổ phần giống và khác nhau theo quy định pháp luật h..
So sánh công ty TNHH 2 thành viên và Công ty hợp danh
So sánh công ty TNHH 2 thành viên và Công ty hợp danh. Công ty TNHH 2 thành viên và công ty hợp danh giống và kh&..
So sánh công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên
So sánh công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên v&agra..
So sánh hợp tác xã và doanh nghiệp
So sánh hợp tác xã và doanh nghiệp. Hợp tác xã và doanh nghiệp giống và khác nhau theo quy định của pháp luật. a..
So sánh công ty công ty cổ phần và trách nhiệm hữu hạn
So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2014 thì hiện nay có 4 loại hình doanh nghiệp g..
Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh pháo hoa
Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh pháo hoa. Theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định đặc điểm khái niệm, thẩm quyền, điều kiện, thủ..
Điều kiện, thủ tục, chi phí nhập khẩu vào Hà Nội
Điều kiện, thủ tục, chi phí nhập khẩu vào Hà Nội. Để nhập hộ khẩu vào Hà Nội cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật cư trú nă..
Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Xuất hoá đơn thế nào?
Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Xuất hoá đơn thế nào? Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để ..
Hợp đồng hợp tác kinh doanh và một số đặc điểm
Hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận. Hợp đồng hợp tác kinh doanh là thỏa thuận giữa các bên: Giữa hai công ty hoặc hai cá..