Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông góp vốn như thế nào?
Hỏi: Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông góp vốn như thế nào?   Đáp: Căn cứ pháp lý: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị..
Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông công ty như thế nào?
Hỏi: Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông công ty như thế nào?   Đáp: Căn cứ pháp lý: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, ..
Thủ tục thay đổi danh sách cổ đông như thế nào?
Hỏi: Thủ tục thay đổi danh sách cổ đông như thế nào?   Đáp: Căn cứ pháp lý: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/..
Thủ tục thay đổi số lượng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn như thế nào?
Hỏi: Thủ tục thay đổi số lượng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn như thế nào?   Đáp: Căn cứ pháp lý: Theo quy địn..
Nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần cần làm gì?
Hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần cần làm gì?   Đáp: Căn cứ pháp lý: Theo quy định c..
Thủ tục chuyển nhượng công ty 100 vốn nước ngoài như thế nào?
Hỏi: Thủ tục chuyển nhượng công ty 100 vốn nước ngoài như thế nào?   Đáp: Căn cứ pháp lý: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014,..
Chuyển nhượng công ty cho người nước ngoài cần làm những thủ tục gì?
Hỏi: Chuyển nhượng công ty cho người nước ngoài cần làm những thủ tục gì?   Đáp: Căn cứ pháp lý: Theo quy định của Luật Doan..
Người nước ngoài mua lại công ty Việt Nam cần làm những gì?
Hỏi: Người nước ngoài mua lại công ty Việt Nam cần làm những gì?   Đáp: Căn cứ pháp lý: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp ..
Rủi ro khi đứng tên hộ người khác thành lập công ty là gì?
Hỏi: Rủi ro khi đứng tên hộ người khác thành lập công ty là gì?   Đáp: Có nhiều lý do để một người nhờ người kh&aac..
Đứng tên hộ cho người nước ngoài có được không?
Hỏi: Đứng tên hộ cho người nước ngoài có được không?   Đáp: Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 50/2016/NĐ-CP q..