Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Bị can trong vụ án hình sự có được thuê Luật sư không?
Hỏi: Bị can trong vụ án hình sự có được thuê Luật sư không?   Đáp: Theo quy định tại Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự thì B..
Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh, cổ đông công ty gồm những gì?
Hỏi: Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh, cổ đông công ty gồm những gì?   Đáp: Hồ sơ gồm: 1.    Thông báo thay..
Thay đổi giám đốc công ty như thế nào?
Hỏi: Thay đổi giám đốc công ty như thế nào?   Đáp: Nếu Giám đốc là người đại diện theo pháp luật công ty, khi thay đổi cần..
Thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn như thế nào?
Hỏi: Thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn như thế nào?   Đáp: Thực hiện nộp hồ sơ thông báo online trước khi nộp..
Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty như thế nào?
Hỏi: Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty như thế nào? Đáp: Theo quy định tại Điều 49 nghị định 78/2015/nđ-cp thì việc thay đổi ngành nghề kin..
Thay đổi trụ sở công ty như thế nào?
Hỏi: Thay đổi trụ sở công ty như thế nào?   Đáp: Trường hợp 1: Trụ sở mới cùng quận/huyện/thị xã Thực hiện thông báo đến ph&o..
Thay đổi tên công ty như thế nào?
Hỏi: Thay đổi tên công ty như thế nào?   Đáp: Điều 41 nghị định 78/2015/nđ-cp việc thay đổi tên công ty được thực hiện như sau: Thực h..
Viên chức có được thành lập công ty không?
Hỏi: Viên chức có được thành lập công ty không?   Đáp: Không được Căn cứ điểm b, khoản 2 điều 18 luật doanh nghiệp 2014. ..
Công chức có được thành lập công ty không?
Hỏi: Công chức có được thành lập công ty không?   Đáp: Không được. Vì căn cứ điểm b, khoản 2 điều 18 luật doanh nghiệp 2014...
Những lĩnh vực kinh doanh nào cần vốn pháp định?
Hỏi: Những lĩnh vực kinh doanh nào cần vốn pháp định? Đáp: Một số lĩnh vực kinh doanh cần vốn pháp định gồm: Kinh doanh dịch vụ đòi nợ K..