Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp
Luật đầu tư năm 2020
LUẬT ĐẦU TƯ   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đầu tư.   Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CH..
Luật doanh nghiệp năm 2020
LUẬT DOANH NGHIỆP   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp.   Chương I NHỮN..
Luật phòng chống tác hại của rượu bia số 44/2019/QH14
LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống t&..
Luật đo đạc và bản đồ năm 2018
LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đo đạc và bản đồ.   ..
Luật an ninh mạng số 24/2018/QH14
LUẬT AN NINH MẠNG   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng.   Chương I NHỮNG..
Luật thương mại số 36/2005/QH11
LUẬT Thương mại   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ..
Luật trọng tài thương mại 54/2010/QH12
LUẬT Trọng tài thương mại __________   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều..
Luật hộ tịch số 60/2014/QH13
LUẬT Hộ tịch             Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội ch..
Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13
LUẬT Tiếp công dân Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Tiếp công dân. Chương I N..
Luật kiếm toán độc lập số 67/2011/QH12
LUẬT Kiểm toán độc lập           Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã h..