Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Quy định phải có kinh nghiệm 2 năm khi thành lập công ty Luật được bãi bỏ

Quy định phải có kinh nghiệm 2 năm khi thành lập công ty Luật được bãi bỏ.


Theo quyết định số 1319/QĐ-BTP về việc cắt giảm một số điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực Bộ Tư Pháp quản lý.

Nếu như trước đây thành lập công ty Luật yêu cầu rất nhiều điều kiện như:

- Trung thành với tổ quốc, có chứng nhận sức khỏe, có kinh nghiệm 2 năm trở lên thì nay đã bãi bỏ các điều kiện này. Theo đó để thành lập công ty Luật, Văn phòng luật sư tại Việt Nam chỉ cần các điều kiện bao gồm:

1. Là luật sư theo quy định của Luật luật sư;

2. Phải có trụ sở làm việc hợp pháp;

3. Một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một công ty luật thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên.

4. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, các luật sư thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư không phải là thành viên của Đoàn luật sư nơi có tổ chức hành nghề luật sư phải chuyển về gia nhập Đoàn luật sư nơi có tổ chức hành nghề luật sư hoặc chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 20 của Luật luật sư.”


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  Luathoangsa@gmail.com
Hotline:  0911771155