Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Nhận bảo hiểm 1 lần, có được đóng tiếp để nhận lương hưu không?

Hỏi:

Người nhận bảo hiểm một lần rồi có được đóng BHXH quay lại để nhận lương hưu theo quy định được ko?

 

Đáp:

Người đã nhận bảo hiểm một lần không được tiếp tục đóng BHXH quay lại để nhận lương hưu.

Căn cứ: khoản 3 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: “Thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH”.

Như vậy, khi đã nhận bảo hiểm xã hội một lần, tức là người lao động đã chấm dứt mối quan hệ với quỹ bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc trước đó đã được tính để nhận bảo hiểm một lần sẽ không được tính để hưởng các chế độ khác. Nếu muốn hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội khác, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội lại từ đầu, thời gian để tính hưởng bảo hiểm xã hội được tính từ thời điểm người lao động tham gia lại bảo hiểm xã hội.

Mặt khác, theo quy định tại Điểm 1 Công văn 3168/LĐTBXH-CSLĐXH ngày 24/9/1993 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc người lao động đã thôi việc hưởng trợ cấp 1 lần: “Những người đã nghỉ theo chế độ thôi việc hưởng trợ cấp một lần, đã được giải quyết đúng chính sách chế độ thì không được trả lại số tiền trợ cấp đã nhận để chuyển sang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động; đơn vị nào giải quyết sai chế độ, chính sách thì đơn vị ấy phải chịu trách nhiệm giải quyết đúng chính sách, chế độ của nhà nước đối với người lao động”.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  Luathoangsa@gmail.com
Hotline:  0911771155