Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Hợp đồng lao động phải có 10 nội dung sau đây

Hợp đồng lao động phải có 10 nội dung sau đây.

 

Theo Nghị định 148/2018/NĐ-CP, hợp đồng lao động phải có 10 nội dung sau:

1 - Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động;

2 - Số CMND hoặc giấy tờ hợp pháp của người lao động;

3 - Công việc và địa điểm làm việc;

4 - Thời điểm của hợp đồng lao động;

5 - Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương;

6 - Chế độ nâng lương, bậc lương: Theo thỏa thuận của hai bên về điều kiện, thời gian, mức tiền lương sau khi nâng bậc, nâng lương hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy chế của người sử dụng lao động thỏa ước lao động tập thể;

7 - Thời giờ làm việc, thời giời nghỉ ngơi: Theo nội dung thỏa thuận của hai bên hoặc nội quy lao động, quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tạp thể;

8 - Trang bị bảo hộ lao động: Theo nội quy lao động, quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể và theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động;

9 - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế: Theo quy định của pháp luật về các vấn đề này.

10 - Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề của người lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Nghị định 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2018.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  Luathoangsa@gmail.com
Hotline:  0911771155