Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
[email protected] 0911771155
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Hợp đồng hợp tác kinh doanh và một số đặc điểm

Hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận.


Hợp đồng hợp tác kinh doanh là thỏa thuận giữa các bên: Giữa hai công ty hoặc hai cá nhân, cũng có thể giữa cá nhân với công ty nhằm khai thác những lợi thế kinh doanh nhất định của mỗi bên và cùng thỏa thuận phân chia lợi nhuận. 

1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì?

Luật Đầu tư 2014 giải thích khái niệm hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Như vậy, hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký giữa hai hoặc nhiều nhà đầu tư (có thể là nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài), hợp tác giữa các nhà đầu tư để cùng thực hiện một hoạt động kinh tế nhằm phân chia lợi nhuận hay sản phẩm.

Việc kinh doanh phải dựa trên pháp nhân có sẵn mà không được thành lập pháp nhân mới. Đây cũng chính là ưu điểm của hình thức đầu tư này.

Hoạt động hợp tác kinh doanh có thể được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn theo thỏa thuận liên doanh hoặc kiểm soát bởi một trong số các bên tham gia…Tất cả phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên.

Về mặt kế toán, Thông tư 200/2014/TT-BTC đã chia hợp đồng hợp tác kinh doanh thành 3 loại:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức tài sản đồng kiểm soát;

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát;

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh chia lợi nhuận sau thuế.

2. Các loại hợp hợp đồng hợp tác kinh doanh

* Theo số lượng các bên tham gia

 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 2 bên
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 3 bên
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá nhân với cá nhân
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân và doanh nghiệp
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp

* Theo mục đích hợp tác kinh doanh

 • Hợp đồng hợp tác đầu tư
 • Hợp đồng hợp tác góp vốn
 • Hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ
 • Hợp đồng hợp tác cho thuê
 • Hợp đồng hợp tác khoa học
 • Hợp đồng hợp tác liên danh
 • Hợp đồng hợp tác liên kết đào tạo
 • Hợp đồng hợp tác liên doanh
 • Hợp đồng hợp tác nghiên cứu
 • Hợp đồng hợp tác gia công
 • Hợp đồng hợp tác sản xuất
  Hợp đồng hợp tác thi công

Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  [email protected]
Hotline:  0911771155