Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

Dịch vụ xin giấy phép cho thuê lại lao động năm 2019

Công ty Luật Hoàng Sa có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ xin giấy phép con tại Việt Nam. Đối với dịch vụ xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng.


 

1. Tư vấn các thông tin cơ bản về giấy phép cho thuê lại lao động:

 • Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, có tuyển dụng và ký hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho người sử dụng lao động khác thuê lại (sau đây gọi là doanh nghiệp cho thuê).
 • Bên thuê lại lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng người lao động trong một thời gian xác định nhưng không trực tiếp tuyển dụng mà thuê lại người lao động của doanh nghiệp cho thuê.
 • Người lao động thuê lại là người lao động có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được doanh nghiệp cho thuê tuyển dụng và ký hợp đồng lao động, sau đó làm việc và chịu sự điều hành của bên thuê lại lao động.
 • Các trường hợp không được cho thuê lại lao động gồm:

  - Doanh nghiệp cho thuê hoặc bên thuê lại lao động đang xảy ra tranh chấp lao động, đình công hoặc cho thuê lại lao động để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động.

  - Doanh nghiệp cho thuê không thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại với bên thuê lại lao động.

  - Không có sự đồng ý của người lao động thuê lại.

  - Thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp hoặc vì lý do kinh tế.

 • Các công việc được thực hiện cho thuê lại lao động: Theo phụ lục kèm theo Nghị định số 29/2019.

 

2. Điều kiện, hồ sơ cấp phép cho thuê lại lao động:

2.1. Điều kiện:

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện: Là người quản lý doanh nghiệp; Không có án tích; Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.
 • Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

2.2. Hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu.
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam thì phiếu lý lịch tư pháp số 1 được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp.
 • Các văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng.
 • Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định 29/2019 là một trong các loại văn bản sau:

- Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bâu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Trường hợp các văn bản quy định tại điểm a, điểm b Khoản này là văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt.

 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động theo Mẫu.

 

3. Thẩm quyền cấp, trình tự cấp phép, thời hạn giấy phép:

3.1. Thẩm quyền:  UBND tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

3.2. Trình tự cấp phép: Sở lao động thương binh xã hội tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt hồ sơ và trình chủ tịch UBND cấp tỉnh trong thời gian 20 ngày làm việc. Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối trong 7 ngày làm việc.

3.3. Thời hạn của giấy phép: 60 tháng và được gia hạn nhiều lần

 

4. Dịch vụ của Luật sư trong việc xin giấy phép cho thuê lại lao động:

 • Tư vấn pháp lý và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 • Đại diện khách hàng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác sau khi doanh nghiệp được cấp giấy phép.

 

5. Liên hệ Luật sư Công ty Luật Hoàng Sa để được tư vấn:

 • Điện thoại: 02466564319/ 0911771155
 • Email: luathoangsa@gmail.com

Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  Luathoangsa@gmail.com
Hotline:  0911771155