Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
Công Ty Luật TNHH Hoàng Sa
ĐOàn luật sư tp Hà Nội
Công ty Luật TNHH Hoàng sa
Tư vấn sở hữu trí tuệ và quyền liên quan
Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp pháp lý
Luật sư tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng
Dịch vụ thành lập công ty trong nước
Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân, doanh nghiệp

1 Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 8

11 Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa XIV/2019.


 

STT

Tên Luật

Ngày thông qua

Ngày có hiệu lực

1

Bộ luật Lao động 2019

20/11/2019

01/01/2021

2

Luật Thư viện 2019

21/11/2019

01/7/2020

3

Luật Dân quân tự vệ 2019

22/11/2019

01/7/2020

4

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019

22/11/2019

01/7/2020

5

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019

22/11/2019

01/7/2020

6

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2019

25/11/2019

10/01/2020

7

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019

25/11/2019

01/7/2020

8

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2019

25/11/2019

01/7/2020

9

Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

26/11/2019

01/7/2020

10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước 2019

26/11/2019

01/7/2020

11

Luật Chứng khoán 2019

26/11/2019

01/01/2021

 

 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A:  Tòa nhà F4, P713, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
P:  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
E:  Luathoangsa@gmail.com
Hotline:  0911771155